صنایع پنتان شیمی

اطلاعات پایه

صنایع پنتان شیمی

اینترنال های مخازن، برجهای جداسازی و راکتور­های شیمیایی

شهرک غرب، تقاطع بلوار دریا و پاکنژاد، پلاک 192، طبقه پنجم

http://www.pentanechem.com